Currently Browsing: Hit

A Conversio konferenciáról

A Conversio konferenciáról
Az ELTÉ-n, Conversio (megtérés) konferencián az tetszett (amit itt természetes), hogy a 78 előadó a vizsgált témákat, kutatásaik, elemzéseik, interjúik alapján tudományosan közelítette meg, illetve osztotta meg 3 szekciókban az érdeklődőkkel. Érdekes dolog hitünkre így, valami külső koordinátarendszerből tekinteni, hiszen magunk is érintettek vagyunk. Ez egyfajta felülemelkedést, kívülről történő szemléletet igényel, ami nagyon izgalmas, és talán tanulságos is. Az alábbiakban Szigeti Jenő (ELTE BTK, Néprajzi Intézet) XIX. századi megtérési mozgalmakról szóló előadásából önkényesen kiemelnék néhány...
read more

Conversio – megtérés, áttérés, hittagadás

Conversio – megtérés, áttérés, hittagadás
Szeptember 22-23-án vallástudományi konferenciát rendeznek az ELTE-n, Conversio címmel. A cím nagyon széles körben utal arra a jelenségre, mellyel sokat találkozunk napjainkban, a megtérés, áttérés, térítés, betérés, visszatérés vagy éppen a hitehagyás, hittagadás jelenségére. Talán azért érdemes figyelmet szentelni erre a konferenciára, mert főleg tudományos módszerekkel, elemzik ezeket a jelenségeket. Néha nem árt egy kicsit elmozdulni abból a világból, melyben a szokott hétköznapjainkat éljük, és egy picit azok fejével gondolkozni, akik sok energiát fordítottak arra, hogy megértsék a világ...
read more

Next Entries »