Press "Enter" to skip to content

Erkölcsteológia

Figyelmetekbe ajánlom Dr. Somfai Béla professzor úr négy féléves erkölcsteológiai kurzusának hanganyagát, mely a Párbeszéd Házában hangzott el a 2011/2012-es tanévben, a Faludi Ferenc Akadémia szervezésében. A szépen felépített, nem mindig könnyű előadásokat talán érdemes többször is meghallgatni.

Az erkölcsteológia a Szentírás, a keresztény hit fényében vizsgálja a jó és rossz kérdését, tekintettel az Egyház tanítására. Csak látszólag egyszerű dologról van szó, hiszen értékszemléletünk, személyes meggyőződésünk különböző. Mindenki másként látja az eseményeket, gyakoriak a vitatott kérdések.

Egy közösség akkor működik jól, ha a tagjai képesek a saját meggyőződésüket mérlegre tenni, összhangot teremteni, közös alapot keresni. Fontos az érdemi dialógus, hogy az eltéréseket áthidaljuk, vagy legalább értelmezzük.

Cél, az erkölcsi érzékenység továbbfejlesztése, hogy megfelelő erkölcsi tapasztalat birtokában a cselekvést megelőzően legyünk képesek analizálni az adott helyzetet, a körülményeket és következményeket, mert szerény vigasz, ha csak a kárunkból vagyunk képesek tanulni. Külön felhívom a figyelmeteket az előadásokon elhangzott érdekes, elgondolkodtató példákra.

[learn_more caption=”I. félév: Általános bevezető, alapelvek, módszertan”]

Itt az őszi kurzus előadásainak hanganyaga található, mely egy általános bevezető, alapelvekről, módszertanról szól. A következő fejezetek (bioetika, szexuál-etika, szociális etika, orvosetika) objektív megvitatását alapozza meg.

Az írott jegyzet a Faludi Ferenc Akadémia honlapjáról tölthető le!

2011.10.03.

Meghallgatás/Letöltés

2011.10.17.

Meghallgatás/Letöltés

2011.11.07.

Meghallgatás/Letöltés

2011.11.14.

Meghallgatás/Letöltés

2011.12.12.

Meghallgatás/Letöltés

“II. félév: Bioetika”

Az érintett témák az emberi élet szentsége, az emberi élet védelme, téves axiómák. Genetika, génsebészet. Mesterséges megtermékenyítés, szervátültetés, születésszabályozás, abortusz. Orvosi igazmondás, a placebo kérdése. A fájdalom és a szenvedés kettős értelme, mesterséges táplálás (éhhalál vagy jó halál), eutanázia.

Az írott jegyzet a Faludi Ferenc Akadémia honlapjáról tölthető le!

2012.01.24.

Meghallgatás/Letöltés

2012.02.06.

Meghallgatás/Letöltés

2012.03.05.

Meghallgatás/Letöltés

2012.03.20.

Meghallgatás/Letöltés

2012.04.02.

Meghallgatás/Letöltés

2012.04.16.

Meghallgatás/Letöltés

III. félév: Szexuál-etika

Megközelítés: Nem a szexuális magatartás hibáinak hangsúlyozása a cél, hanem annak vizsgálata, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a szexualitását, a Teremtő szándékai szerinti szépségében és jóságában hogyan bontakoztathatja ki.

Az írott jegyzet a Faludi Ferenc Akadémia honlapjáról tölthető le!

2012.09.17. Alapfogalmak és bevezető. A megközelítés módszertana.

Meghallgatás/Letöltés

2012.10.01. A szexuáletika szentírási alapjai az Ó- és Újszövetségben.

Meghallgatás/Letöltés

2012.10.08. -1:26:00 – Szent Pál szexuáletikája. -3:43 – Benedek pápa enciklikája: az emberi szexualitás Isten ajándéka, a szeretet megünneplése, melynek gyümölcse és ajándéka a gyermek.

Meghallgatás/Letöltés

2012.10.15. -1:23:35 – A szexuális magatartás – az egyházi hagyomány fejlődése.

Meghallgatás/Letöltés

2012.10.29. -1:27:00 – A születésszabályozás a püspökkari körlevelek és a hívek reakciói tükrében. -46:46 – A homoszexualitás kérdései I.,

Meghallgatás/Letöltés

2012.11.12. -1:31:00 – A homoszexualitás kérdései II., -37:40 – A házasság problémái: szentségi házasságot követő második házasság kérdése. I.

Meghallgatás/Letöltés

2012.11.26. – Második házasságok kérdése II. Esetleges megoldás a “belső fórumon”. Lehet, a templomban megkötött házasság is érvénytelen, az érvényesség feltételei.

Meghallgatás/Letöltés

2012.12.10. – Az erőszak jelensége. A házassági erőszak formái és problémái a házassági közösségekben.

Meghallgatás/Letöltés

2012.12.17. – Az erőszak további kérdései. Végül konzultáció, beszélgetés.

Meghallgatás/Letöltés

IV. félév: Szociális etika

Az írott jegyzet a Faludi Ferenc Akadémia honlapjáról tölthető le!

2013.01.28. Az igazságosság alapja, gyökere, helyes jelentése, megvalósulási formái. Lehet-e azt mondani, hogy az Isten igazságos? Mit jelent igazságosnak lenni? Az igazságosság egyike a négy sarkalatos erényeknek (okosság és igazságosság, bátorság és mérsékletesség) melyre a többi erény épül. Az igazságtalanság mint az igazságosság megértésének eszköze és sok egyéb érdekesség…

Meghallgatás/Letöltés

2013.02.11. … 

Meghallgatás/Letöltés

2013.02.25. A katolikus társadalmi tanítás 10 alapelve (1. az emberi méltóság, 2. az emberi élet tisztelete, 3. a kapcsolatteremtés alapelve, 4. a részvétel alapelve, 5. a szolidaritás elve, 6. a gondoskodás alapelve, 7. a felelősség elve, 8. a szubszidiaritás elve, 9. az egyenlőség elve, 10. a közjó elve). A háború és a béke kérdése, a keresztény szociális tanítás szempontjából, a hidegháború vitatott témája. Létezik-e igazságos háború?

2013.03.11. A fegyverkezési versennyel keltett egyensúly, a hidegháború erkölcsi dilemmája. Az atomfegyverek felhalmozása lehetővé teszi a világ elpusztítását. Valójában nincs szándék ezeknek a fegyvereknek a használatára, mégis azt a benyomást keltjük, úgy teszünk, mintha bizonyos körülmények között használnánk, ezért az egyensúly hazugságra alapszik. Működik, de nem a kölcsönös megértésre alapozott bizalom, hanem az egymástól és a pusztulástó való félelem tartotta fenn ezt az elég törékeny békét. 
2013.03.25. Munka, szabadidő, játék és ünneplés. Játékosok-e a profi focisták? Mi a játék lényege? A játék szabadsága. Szabad idő-e a szabad idő, amikor a nyugalom, felüdülés, valójában energia gyűjtés a következő heti robothoz. A művészetek és a pénz. Az alkotás áruba bocsájtása. Mérhető-e egy műalkotás piaci értéke? Szabadság vagy ideológia? A művészet önállósága. Foglalkozás vagy hivatás. A nyitott, korlát nélküli elkötelezettség (a hivatástudat) elsorvadása. A hivatásos életforma tiszteletet érdemel, ami kikopik a gondolkodásból. Politikusnak lenni lehetne akár tisztességes foglalkozás is. Leszűkülnek a társadalmi kötelezettségtudat megnyilvánulási formái, ha minden tevékenység megfizethető vállalkozássá sorvad.
2013.04.08. A nők helyzete az egyházban – elsősorban pasztorális kérdések tekintetében.
[svgallery name=”2012_12_26_somfai”]

One Comment

  1. admin admin 2012.10.29.

    Mostantól meghallgatható Somfai professzor úr I., II., III., félévi előadásának hanganyaga. Az újabb előadásokat igyekszünk folyamatosan feltölteni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.