Press "Enter" to skip to content

Az Egyesület dokumentumai

Adatok:

 • 2016-08-02_011753A szervezet neve: Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
 • A szervezet székhelye: 1053 Budapest, Papnövelde u. 2. II. 20.
 • A szervezet bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0016134
 • A nyilvántartásba vevő szervezet: Fővárosi Törvényszék
 • Bejegyző végzés: 16.Pk.60053/2016/4
 • Adószám: 18754742-1-41
 • A szervezet célja: Kiemelt feladatának tekinti a székhelyként is szolgáló műemlék épület és környezete kulturális értékeinek védelmét, kutatását, az eredmények közzétételét. A különböző programok szervezése, adott esetben együttműködés a környék iskoláival, kulturális intézményeivel. Filmvetítéseknek, ismeretterjesztő, művészeti és színi előadásoknak szervezése, mely történhet külön megállapodás, szerződés keretében más társaságokkal is. Az egyesület feladata kiállítások szervezése, hogy lehetőséget adjon akár induló művészek bemutatkozására. A társadalmi kapcsolatok ápolása.
 • A szervezet cél szerinti besorolása: Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység.
 • A szervezet típusa: egyesület.
 • E-mail címe: aokep2@gmail.com
 • Statisztikai számjel: 18754742-9499-529-01
 • GFO kód: 529
 • A képviselő neve és lakhelye: Jeney Attila, an.: Szilágyi Anna (1053 Budapest, Papnövelde u. 2. 2. emelet 20. ajtó)
 • E-mail címe: attila.jeney@gmail.com
 • Telefonszáma: +36/30/9-642-179
 • A weboldalt üzemeltető cég: DreamHost
 • A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános, önálló
 • A képviseleti megbízatás időtartama: 5 év
 • A képviselő adóazonosító jele: 8304632217
 • Az alapszabály kelte: 2015. év december 29.
 • Illetékes igazgatóság: NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
 • Főtevékenység: 9499 – M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 • Gazdálkodási forma: Egyéb egyesület
 • A TA-ról és az osztalékadóról szóló módosított 1996. évi LXXXI. Tv. 2.§ és 3.§ alapján a tv. hatálya alá tartozik
 • Mentesség az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól / 2 / Alanyi adómentes
 • Fő TEAOR – 2008-tól 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Érvényesség kezdete: 2016-06-14
 • Bankszámlaszám: OTP Bank 11705008-21215656
  • IBAN: HU39117050082121565600000000
  • Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB
  • Honos fiók: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
 • Igazolás a bankszámla vezetéséről (2020.03.13.)

Programok:

Mint ismeretes, a programjaink szervezését jórészt átvállalta Mikus Vilmos az Egyesület titkára, egyben a Pesti Szabad Szalon alapítója.

Alap dokumentumok:

További dokumentumok (időrendben):