Currently Browsing: Hit

B. Juhász Levente a megbocsájtásról

B. Juhász Levente a megbocsájtásról
A Pesti Szabad Szalonnal egyre gyümölcsözőbb együttműködés keretében ismét ellátogatott hozzánk B. Juhász Levente református püspök, hogy most a megbocsájtásról tanítsa a megjelenteket. “Ha valaki ártott neked, a bocsásd meg és felejtsd el a helyes reakció?” – tette fel a kérdést. A válaszok megoszlottak, a püspök úr az életből vett, elgondolkoztató  példákon át mutatta be, hogy álljunk a megbocsájtáshoz. A püspök úr legközelebbi előadása két hét múlva, december 2-án 16:00 órakor lesz, illetve úrvacsorával egybekötött istentiszteletre kerül sor december 16-án. A püspök úr...
read more

Thomas Merton: Hétlépcsős hegy – szemelvények

Thomas Merton: Hétlépcsős hegy – szemelvények
Igazán értékes vallási és erkölcsi tanítást gyerekkoromban csupán apámtól kaptam. Nem rendszeresen, hanem alkalomszerűen és önkéntelenül, szokásos beszélgetéseink során. Apám sohasem tanított nekem tudatosan és tervszerűen hittant. De ha a lelkiekről eszébe jutott valami, azt egészen természetesen elmondta: így lehet a leghatékonyabban nevelni, akár vallásra, akár bármi egyébre. „A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ellenben rossz kincséből rosszat. Hiszen a szív bőségéből szól a száj.” Pontosan ez a „szív bőségéből fakadó” beszéd hat másokra és indítja meg őket. Legalábbis...
read more

ELTE Vallástudományi Konferencia 2013.

ELTE Vallástudományi Konferencia 2013.
November 19-én rendezték meg a 2013-as Vallástudományi Konferenciát az ELTE-n. Két előadásra szeretném felhívni a figyelmeteket. Szigeti Jenő egyetemi kutatóként és protestáns lelkészként igen jó ismerője a kisegyházakon belül zajló folyamatoknak. Gondolatait hallva gyakran magunkra ismerünk, meglepve tapasztaljuk, hogy a problémáink nem egyediek, egy működő mechanizmus részei vagyunk, mely értelmezhető, és ha okosak vagyunk, akkor kezelhető. Gyakran találkozunk ellentmondásokkal, ügyelnünk kell a kényes egyensúlyokra. Nyitottság. Ha egy egyház bezárkózik, annak a legbiztosabb következménye, hogy...
read more

A vallások közötti kapcsolatról

A vallások  közötti kapcsolatról
Egy éppen három évvel ezelőtt, a 2010-es Létkérdés konferencián elhangzott egyik előadás szövegére találtam a gépem fájlrendszerében.  Ez úton ajánlom figyelmetekbe Máté-Tóth András vallások közötti kapcsolatokról szóló nagyon érdekes és elgondolkodtató előadását. Éppen annyira érdekesnek és aktuálisnak látom, mint három évvel ezelőtt. A vallások látszólag élnek egymás mellett, valójában azonban egymást átszőve léteznek. Megfontolandó, hogy a gondolkodásunkat ennek megfelelően módosítsuk.  Az exkluzív, egymástól különálló, egymásnak uszuló, egymásnak feszülő vallási hagyományok külön – külön...
read more

Erkölcsteológia

Erkölcsteológia
Figyelmetekbe ajánlom Dr. Somfai Béla professzor úr négy féléves erkölcsteológiai kurzusának hanganyagát, mely a Párbeszéd Házában hangzott el a 2011/2012-es tanévben, a Faludi Ferenc Akadémia szervezésében. A szépen felépített, nem mindig könnyű előadásokat talán érdemes többször is meghallgatni. Az erkölcsteológia a Szentírás, a keresztény hit fényében vizsgálja a jó és rossz kérdését, tekintettel az Egyház tanítására. Csak látszólag egyszerű dologról van szó, hiszen értékszemléletünk, személyes meggyőződésünk különböző. Mindenki másként látja az eseményeket, gyakoriak a vitatott kérdések. Egy...
read more

« Previous Entries