Aktuális téma:Hit

Thomas Merton: Hétlépcsős hegy – szemelvények

Thomas Merton: Hétlépcsős hegy – szemelvények
Igazán értékes vallási és erkölcsi tanítást gyerekkoromban csupán apámtól kaptam. Nem rendszeresen, hanem alkalomszerűen és önkéntelenül, szokásos beszélgetéseink során. Apám sohasem tanított nekem tudatosan és tervszerűen hittant. De ha a lelkiekről eszébe jutott valami, azt egészen természetesen elmondta: így lehet a leghatékonyabban nevelni, akár vallásra, akár bármi egyébre. „A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ellenben rossz kincséből rosszat. Hiszen a szív bőségéből szól a száj.” Pontosan ez a „szív bőségéből fakadó” beszéd hat másokra és indítja meg őket. Legalábbis...
read more

ELTE Vallástudományi Konferencia 2013.

ELTE Vallástudományi Konferencia 2013.
November 19-én rendezték meg a 2013-as Vallástudományi Konferenciát az ELTE-n. Két előadásra szeretném felhívni a figyelmeteket. Szigeti Jenő egyetemi kutatóként és protestáns lelkészként igen jó ismerője a kisegyházakon belül zajló folyamatoknak. Gondolatait hallva gyakran magunkra ismerünk, meglepve tapasztaljuk, hogy a problémáink nem egyediek, egy működő mechanizmus részei vagyunk, mely értelmezhető, és ha okosak vagyunk, akkor kezelhető. Gyakran találkozunk ellentmondásokkal, ügyelnünk kell a kényes egyensúlyokra. Nyitottság. Ha egy egyház bezárkózik, annak a legbiztosabb következménye, hogy...
read more

A vallások közötti kapcsolatról

A vallások  közötti kapcsolatról
Egy éppen három évvel ezelőtt, a 2010-es Létkérdés konferencián elhangzott egyik előadás szövegére találtam a gépem fájlrendszerében.  Ez úton ajánlom figyelmetekbe Máté-Tóth András vallások közötti kapcsolatokról szóló nagyon érdekes és elgondolkodtató előadását. Éppen annyira érdekesnek és aktuálisnak látom, mint három évvel ezelőtt. A vallások látszólag élnek egymás mellett, valójában azonban egymást átszőve léteznek. Megfontolandó, hogy a gondolkodásunkat ennek megfelelően módosítsuk.  Az exkluzív, egymástól különálló, egymásnak uszuló, egymásnak feszülő vallási hagyományok külön – külön...
read more

Erkölcsteológia

Erkölcsteológia
Figyelmetekbe ajánlom Dr. Somfai Béla professzor úr négy féléves erkölcsteológiai kurzusának hanganyagát, mely a Párbeszéd Házában hangzott el a 2011/2012-es tanévben, a Faludi Ferenc Akadémia szervezésében. A szépen felépített, nem mindig könnyű előadásokat talán érdemes többször is meghallgatni. Az erkölcsteológia a Szentírás, a keresztény hit fényében vizsgálja a jó és rossz kérdését, tekintettel az Egyház tanítására. Csak látszólag egyszerű dologról van szó, hiszen értékszemléletünk, személyes meggyőződésünk különböző. Mindenki másként látja az eseményeket, gyakoriak a vitatott kérdések. Egy...
read more

A Conversio konferenciáról

A Conversio konferenciáról
Az ELTÉ-n, Conversio (megtérés) konferencián az tetszett (amit itt természetes), hogy a 78 előadó a vizsgált témákat, kutatásaik, elemzéseik, interjúik alapján tudományosan közelítette meg, illetve osztotta meg 3 szekciókban az érdeklődőkkel. Érdekes dolog hitünkre így, valami külső koordinátarendszerből tekinteni, hiszen magunk is érintettek vagyunk. Ez egyfajta felülemelkedést, kívülről történő szemléletet igényel, ami nagyon izgalmas, és talán tanulságos is. Az alábbiakban Szigeti Jenő (ELTE BTK, Néprajzi Intézet) XIX. századi megtérési mozgalmakról szóló előadásából önkényesen kiemelnék néhány...
read more

« Előző cikkek