Press "Enter" to skip to content

Erkölcsteológia

Figyelmetekbe ajánlom Dr. Somfai Béla professzor úr négy féléves erkölcsteológiai kurzusának hanganyagát, mely a Párbeszéd Házában hangzott el a 2011/2012-es tanévben, a Faludi Ferenc Akadémia szervezésében. A szépen felépített, nem mindig könnyű előadásokat talán érdemes többször is meghallgatni.

Az erkölcsteológia a Szentírás, a keresztény hit fényében vizsgálja a jó és rossz kérdését, tekintettel az Egyház tanítására. Csak látszólag egyszerű dologról van szó, hiszen értékszemléletünk, személyes meggyőződésünk különböző. Mindenki másként látja az eseményeket, gyakoriak a vitatott kérdések.

Egy közösség akkor működik jól, ha a tagjai képesek a saját meggyőződésüket mérlegre tenni, összhangot teremteni, közös alapot keresni. Fontos az érdemi dialógus, hogy az eltéréseket áthidaljuk, vagy legalább értelmezzük.

Cél, az erkölcsi érzékenység továbbfejlesztése, hogy megfelelő erkölcsi tapasztalat birtokában a cselekvést megelőzően legyünk képesek analizálni az adott helyzetet, a körülményeket és következményeket, mert szerény vigasz, ha csak a kárunkból vagyunk képesek tanulni. Külön felhívom a figyelmeteket az előadásokon elhangzott érdekes, elgondolkodtató példákra.

[learn_more caption=”I. félév: Általános bevezető, alapelvek, módszertan”]

Itt az őszi kurzus előadásainak hanganyaga található, mely egy általános bevezető, alapelvekről, módszertanról szól. A következő fejezetek (bioetika, szexuál-etika, szociális etika, orvosetika) objektív megvitatását alapozza meg.

Az írott jegyzet a Faludi Ferenc Akadémia honlapjáról tölthető le!

[box]2011.10.03.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2011.10.17.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2011.11.07.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2011.11.14.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2011.12.12.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[/learn_more]

[learn_more caption=”II. félév: Bioetika”]

Az érintett témák az emberi élet szentsége, az emberi élet védelme, téves axiómák. Genetika, génsebészet. Mesterséges megtermékenyítés, szervátültetés, születésszabályozás, abortusz. Orvosi igazmondás, a placebo kérdése. A fájdalom és a szenvedés kettős értelme, mesterséges táplálás (éhhalál vagy jó halál), eutanázia.

Az írott jegyzet a Faludi Ferenc Akadémia honlapjáról tölthető le!

[box]2012.01.24.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.02.06.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.03.05.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.03.20.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.04.02.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.04.16.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[/learn_more]

[learn_more caption=”III. félév: Szexuál-etika”]

Megközelítés: Nem a szexuális magatartás hibáinak hangsúlyozása a cél, hanem annak vizsgálata, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a szexualitását, a Teremtő szándékai szerinti szépségében és jóságában hogyan bontakoztathatja ki.

Az írott jegyzet a Faludi Ferenc Akadémia honlapjáról tölthető le!

[box]2012.09.17. Alapfogalmak és bevezető. A megközelítés módszertana.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.10.01. A szexuáletika szentírási alapjai az Ó- és Újszövetségben.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.10.08. -1:26:00 – Szent Pál szexuáletikája. -3:43 – Benedek pápa enciklikája: az emberi szexualitás Isten ajándéka, a szeretet megünnepelése, melynek gyümölcse és ajándéka a gyermek.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.10.15. -1:23:35 – A szexuális magatartás – az egyházi hagyomány fejlődése.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.10.29. -1:27:00 – A születésszabályozás a püspökkari körlevelek és a hívek reakciói tükrében. -46:46 – A homoszexualitás kérdései I.,

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.11.12. -1:31:00 – A homoszexualitás kérdései II., -37:40 – A házasság problémái: szentségi házasságot követő második házasság kérdése. I.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.11.26. – Második házasságok kérdése II. Esetleges megoldás a “belső fórumon”. Lehet, a templomban megkötött házasság is érvénytelen, az érvényesség feltételei.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.12.10. – Az erőszak jelensége. A házassági erőszak formái és problémái a házassági közösségekben.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2012.12.17. – Az erőszak további kérdései. Végül konzultáció, beszélgetés.

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[/learn_more]

[learn_more caption=”IV. félév: Szociális etika”]

Az írott jegyzet a Faludi Ferenc Akadémia honlapjáról tölthető le!

[box]2013.01.28. Az igazságosság alapja, gyökere, helyes jelentése, megvalósulási formái. Lehet-e azt mondani, hogy az Isten igazságos? Mit jelent igazságosnak lenni? Az igazságosság egyike a négy sarkalatos erényeknek (okosság és igazságosság, bátorság és mérsékletesség) melyre a többi erény épül. Az igazságtalanság mint az igazságosság megértésének eszköze és sok egyéb érdekesség…

Meghallgatás/Letöltés
[/box]

[box]2013.02.11. … 

Meghallgatás/Letöltés

[/box]

[box]2013.02.25. A katolikus társadalmi tanítás 10 alapelve (1. az emberi méltóság, 2. az emberi élet tisztelete, 3. a kapcsolatteremtés alapelve, 4. a részvétel alapelve, 5. a szolidaritás elve, 6. a gondoskodás alapelve, 7. a felelősség elve, 8. a szubszidiaritás elve, 9. az egyenlőség elve, 10. a közjó elve). A háború és a béke kérdése, a keresztény szociális tanítás szempontjából, a hidegháború vitatott témája. Létezik-e igazságos háború?

Meghallgatás/Letöltés

[/box]

[box]2013.03.11. A fegyverkezési versennyel keltett egyensúly, a hidegháború erkölcsi dilemmája. Az atomfegyverek felhalmozása lehetővé teszi a világ elpusztítását. Valójában nincs szándék ezeknek a fegyvereknek a használatára, mégis azt a benyomást keltjük, úgy teszünk, mintha bizonyos körülmények között használnánk, ezért az egyensúly hazugságra alapszik. Működik, de nem a kölcsönös megértésre alapozott bizalom, hanem az egymástól és a pusztulástó való félelem tartotta fenn ezt az elég törékeny békét. 

Meghallgatás/Letöltés

[/box]

[box]2013.03.25. Munka, szabadidő, játék és ünneplés. Játékosok-e a profi focisták? Mi a játék lényege? A játék szabadsága. Szabad idő-e a szabad idő, amikor a nyugalom, felüdülés, valójában energia gyűjtés a következő heti robothoz. A művészetek és a pénz. Az alkotás áruba bocsájtása. Mérhető-e egy műalkotás piaci értéke? Szabadság vagy ideológia? A művészet önállósága. Foglalkozás vagy hivatás. A nyitott, korlát nélküli elkötelezettség (a hivatástudat) elsorvadása. A hivatásos életforma tiszteletet érdemel, ami kikopik a gondolkodásból. Politikusnak lenni lehetne akár tisztességes foglalkozás is. Leszűkülnek a társadalmi kötelezettségtudat megnyilvánulási formái, ha minden tevékenység megfizethető vállalkozássá sorvad.

Meghallgatás/Letöltés

[/box]

[box]2013.04.08. A nők helyzete az egyházban – elsősorban pasztorális kérdések tekintetében.

Meghallgatás/Letöltés

[/box]

[/learn_more]

[svgallery name=”2012_12_26_somfai”]

Egy hozzászólás

  1. admin admin 2012.10.29.

    Mostantól meghallgatható Somfai professzor úr I., II., III., félévi előadásának hanganyaga. Az újabb előadásokat igyekszünk folyamatosan feltölteni.

Hozzászólás a(z) admin bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.